Portál elektronických informačních zdrojů
 

Knihovna univerzitního kampusu MU

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Licencovaný zdroj  ACS Journals  [připojit | EZproxy]  – plné texty časopisů ACS (American Chemical Society)
Licencovaný zdroj  ACS Legacy Archives  [připojit | EZproxy]  – archivní čísla časopisů ACS (American Chemical Society)
Volně dostupný zdroj  Anatomical dictionary  [připojit] Free  – Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka
Licencovaný zdroj  Angewandte Chemie International Edition (backfiles)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla chemického časopisu
Licencovaný zdroj  Annual Reviews  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů
Volně dostupný zdroj  BMČ - Bibliographia medica Čechoslovaca  [připojit] Free  – národní lékařská bibliografie
Licencovaný zdroj  BMJ Journals Online Collection + British Medical Journal  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty lékařských časopisů
Licencovaný zdroj  Books@Ovid  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – 11 lékařských e-books
Licencovaný zdroj  Cambridge e-Journals Full  [připojit | EZproxy]  – úplná kolekce e-časopisů z Cambridge University Press
Licencovaný zdroj  Časopisy Lékařská fakulta  [připojit]  – samostatně předplacené tituly pro r. 2018
Licencovaný zdroj  Časopisy MEDINFO  [připojit]  – kolekce titulů pořízených z projektu MEDINFO (OP VaVpI)
Licencovaný zdroj  Central & Eastern European Academic Source  [připojit | Shibboleth]  – multioborová časopisecká databáze
Volně dostupný zdroj  Citační norma ČSN ISO 690 (interpretace)  [připojit] Free  – odkazy na interpretace normy ČSN ISO 690 (vyd. 2011)
Licencovaný zdroj  Dentistry & Oral Sciences Source  [připojit | Shibboleth]  – fulltextová databáze EBSCO z oblasti zubního lékařství
Licencovaný zdroj  DynaMed  [připojit | Shibboleth]  – klinický informační zdroj z oblasti medicíny založené na důkazech
Licencovaný zdroj  e-books CzechELib: Elsevier  [připojit | EZproxy]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  e-books CzechELib: Springer  [připojit | EZproxy]  – multioborová kolekce e-knih
Licencovaný zdroj  e-books CzechELib: Taylor & Francis  [připojit | EZproxy]  – obsáhlá kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  e-books CzechELib: Wiley  [připojit | EZproxy]  – obsáhlá multioborová kolekce e-knih v režimu EBS
Licencovaný zdroj  ESASO Course Series - vol. 1-4  [připojit | EZproxy]  – edice ebooků pro oční lékařství
Licencovaný zdroj  High Energy/Nuclear Physics and Astronomy  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla časopisů Elsevier
Licencovaný zdroj  JAMA Network  [připojit | EZproxy]  – kolekce medicínských časopisů od American Medical Association
Licencovaný zdroj  JoVE - Journal of Visualized Experiments  [připojit | EZproxy]  – videozáznamy vědeckých experimentů
Licencovaný zdroj  JSTOR  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – plné texty vědeckých časopisů z různých oborů (Journal Storage)
Licencovaný zdroj  Karger eBooks Collection 2008-2010  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – 112 elektronických knih pro medicínu
Licencovaný zdroj  L’Année philologique  [připojit | Shibboleth]  – bibliografická databáze z oblasti starověku a pozdní antiky
Licencovaný zdroj  LWW - Definitive Archive Collection  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archiv lékařských časopisů vydavatelství Lippincott, Williams & Wilkins
Licencovaný zdroj  MEDLINE Complete  [připojit | Shibboleth]  – kolekce medicínských a biomedicínských časopisů
Volně dostupný zdroj  Medvik  [připojit] Free  – bibliografická databáze českých biomedicinských publikací
Licencovaný zdroj  Methods in Enzymology (backfiles)  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla vědeckých publikací pro biochemii
Licencovaný zdroj  Organic Chemistry Collection  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – archivní čísla časopisů Elsevier
Licencovaný zdroj  Oxford English Dictionary Online  [připojit | EZproxy]  – Online verze oxfordského výkladového slovníku angličtiny
Licencovaný zdroj  PATAI'S Chemistry of Functional Groups  [připojit | EZproxy]  – archiv edice (sv. vydané 1964-1995)
Licencovaný zdroj  PROLA  [připojit | EZproxy]  – archívy časopisů American Physical Society
Licencovaný zdroj  Reaxys  [připojit]  – faktografická a bibliografická chemická databáze
Licencovaný zdroj  RSC Archives  [připojit]  – archivní čísla časopisů RSC (Royal Society of Chemistry)
Licencovaný zdroj  RSC Journals - Gold Collection  [připojit | EZproxy]  – plné texty časopisů RSC (Royal Society of Chemistry)
Licencovaný zdroj  Science  [připojit | EZproxy]  – špičkový časopis z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších
Licencovaný zdroj  Science Signaling  [připojit]  – časopis z oblasti buněčné signalizace a regulační biologie
Licencovaný zdroj  SMART ImageBase (Scientific & Medical Imagebase)  [připojit | Shibboleth]  – kolekce medicínských ilustrací a animací
Licencovaný zdroj  SportBusiness International  [připojit | EZproxy]  – zpravodajský portál z oblasti ekonomiky sportu
Licencovaný zdroj  Taylor & Francis Online - Social Science & Humanities Library  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů
Licencovaný zdroj  Web of Science - Citation Connection  [připojit | EZproxy]  – rozšíření WoS o další citační databáze a indexy
Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj