Portál elektronických informačních zdrojů
 

Metalib

Provoz služby Metalib byl ukončen. Náhradou služby Metalib je nová služba EDS (EBSCO Discovery Service). Jedná se o novou generaci vyhledávače, který možnosti Metalibu výrazně překonává. Služba je dostupná na adrese http://discovery.muni.cz/, více informací o službě EDS naleznete v sekci discovery zde na Portále EIZ.

Metalib - homepage

Systém Metalib umožnuje paralelní vyhledávání v databázích elektronických zdrojů od různých dodavatelů. Nabízí také celou řadu dalších služeb s vyhledáváním spojených.

Jednoduché hledání: Na úvodní stránce Metalibu naleznete fomulář pro dotaz a již předdefinované skupiny zdrojů, které se budou na daný dotaz prohledávat. Výchozí skupinou jsou Hlavní elektronické zdroje MU – do nich spadají především velké multioborové databáze (ProQuest, ScienceDirect, SpringerLink, ...).

.

Rychlé hledání v mnoha zdrojích: Metalib sám o sobě vyhledávání ve všech databázích (nevytvoří-li si uživatel v autentizovaném režimu vlastní skupinu všech zdrojů) z důvodu výkonu nepodporuje. Uživatel však může použít skupiny Primo Central (dotaz je poslán na vzdálený centrální index, podobně jako u systému Google) - dotaz poslaný při zvolení této skupiny se provede pro většinu zdrojů v systému Metalib MU (bohužel jsou vynechány některé velké zdroje jako EBSCO nebo ProQuest) .

Hledání ve vybraných databázích: V liště menu zvolte Profi hledání a následně záložku Hledat. Zde můžete v seznamu databází zašktrnout, které chcete prohledávat – dotaz, který uvedete do hlavního okna se pak provede pouze a jen na vybranými zdroji.

Další informace a návody naleznete přímo v nápovědě systému Metalib nebo v sekci Jak funguje Metalib.

Aby Metalib správně fungoval, musíte k němu přistupovat z počítačů MU. Pracujete-li z mimo univerzitu (např. z domova) musíte použít vzdálený přístup podobně jako je tomu u přístupu k el. informačním zdrojům. Odkaz pro přístup přes EZproxy.