Portál elektronických informačních zdrojů
 

LinkSource – linkování na plné texty

Služba LinkSource umožňuje dohledat plné texty v elektronických zdrojích (zejména bibliografických databázích) dostupných na MU. V současnosti je tato služba dostupná v řadě databází – (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect, PubMed, MathSciNet aj.), službě Discovery.muni a například i pro Google Scholar.

Zdroje, které jsou napojeny na službu LinkSource, jsou zde na Portále EIZ označeny ikonou LinkSource.

Jak službu využít? Kdekoli pnarazíte u nějakého zdroje (typicky citace článku) na některou z ikon služby LinkSource

LinkSource ikona  LinkSource ikona 2  LinkSource MU  LinkSource Scopus

můžete na ni kliknout a služba se pokusí dohledat plný text k danému zdroji a tuto informaci vám v okně prohlížeče předá (včetně odkazů na tištěné publikace dostupné v knihovnách MU).