Portál elektronických informačních zdrojů
 

Portál elektronických časopisů MU

Provoz Portálu elektronických časopisů bude (společně se službou S.F.X.) k 15. 9. 2014 ukončen. Funkce Portálu elektronických časopisů nahradí nový portál, který je integrován do služby Discovery.muni. Více informací o novém Portále elektronických časopisů naleznete zde na Portále EIZ.

Portál elektronických časopisů slouží jako výchozí seznam časopisů, které mají uživatelé na Masarykově univerzitě plnotextově k dispozici. Napojení na službu SFX pak zprostředkuje uživateli informaci, kde přesně se daný časopis nachází.

Pokud máte zájem prohledávat i časopisy, jejichž plné texty nemá Masarykova univerzita k dispozici, můžete také využít Obecný portál elektronických časopisů. Jeho ovládání je totožné jako u Portálu MU.

 

Základní informace

Portál, úvodní strana

Na obrázku vpravo je úvodní stránka portálu elektronických časopisů. nejdůležitější menu ( 1 ) umožnuje přepínat mezi nástroji, které portál pro vyhledávání časopisů nabízí. Jsou to:

  • Název – jednoduché vyhledávání časopisů dle názvu, při psaní dotazu do pole vám portál nabídne automatické doplňování názvu (podobně jako nabízí např. Google)
  • Kategorie – listování dostupnými časopisy dle oborového třídění
  • Nalézt – slouží k podrobnějšímu hledání (hledání lze omezit jen na určité kategorie a poskytovatele
  • Citation Linker – možnost vyhledání plného textu článku dle zadané citace (viz také Velký Citation Linker).

Po odeslání dotazu nabídne portál seznam výsledků. Kliknutím na vyhledaný název časopisu nebo ikonu SFX ( 2 ) vás Portál přesměruje na službu SFX (viz Nápověda pro SFX), která vám již přesně řekne, kde je daný časopis dostupný.