Portál elektronických informačních zdrojů
 

Citation Linker

Provoz služby Citation Linker bude (společně se službou S.F.X.) k 15. 9. 2014 ukončen. Její funkce nahradí služba Lokátor citací.

Citation Linker je nástroj, který slouží pro vyhledávání zdrojů (článků, knih a časopisů) na základě citace. Uživatel vyplní formulář a systém se pokusí mu dohledat plný text k hledanému zdroji. Služba Citation Linker je v současnosti dostupná pouze v anglické verzi.

Aby Citation linker správně fungoval, musíte k němu přistupovat z počítačů MU. Pracujete-li z mimo univerzitu (např. z domova) musíte použít vzdálený přístup podobně jako je tomu u přístupu k el. informačním zdrojům. Odkaz pro přístup přes EZproxy.

Základní informace

Citation Linker

Přepínání mezi typy dokumentů můžete provádět v horním menu ( 1 ). Doporučujeme vyplnit co největší množství údajů – výsledky vyhledávání jsou pak přesnější. Pokud například vyplníte pouze název článku, tak nebude mít služba dostatek údajů pro dohledání zdroje. Nemáte-li tedy k dispozici celou citaci, pak použijte některý z dostupných vyhledávačů, např. Metalib nebo Google Scholar.

 

Citation Linker, výběr z výsledků

V případě, že je nalezeno více výsledků, je uživateli nabídnut seznam, ze kterého si může vybrat hledaný zdroj klinutím na ikonu SFX Small SFX icon ( 2 ). Služba SFX se pak nabídne odkaz na plný text (má-li jej MU k dispozici).