Portál elektronických informačních zdrojů
 

Aktuality

1.10.2010
50.000 elektronických knih na MU

Od 1. října 2010 získala Masarykova univerzita online přístup do kolekce 50 tisíc odborných elektronických knih ze všech vědních oborů od společnosti ebrary.

Všechny knihy jsou k dispozici v kompletní fulltextové podobě, tj. včetně rejstříků a bibliografií a příloh. Ebrary nabízí jednoduchý vyhledávací systém, který umožňuje rychle se dostat k těm knihám, které potřebujete (podle názvu, jména autora, tématu atd.). Uživatelé jsou oprávněni kopírovat či tisknout části textu, barevně označovat části textu a psát vlastní poznámky.

Pro více informací viz http://library.muni.cz/ezdroje/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=294