Portál elektronických informačních zdrojů
 

Aktuality

29.4.2010
Vzdálený přístup přes Shibboleth

Od 29.4.2010 mají uživatelé MU novou jednoduchou možnost, jak přístupovat z mimouniverzitních počítačů k některým licencovaným elektronickým informačním zdrojům.

První elektronické informační zdroje (zatím Web of Science a EBSCO) umožnily uživatelům MU vzdálený přístup přes technologii Shibboleth. Pokud uživatel přistupuje k informačnímu zdroji z mimouniverzitního počítače (např. z domova) přes Shibboleth, nemusí nastavovat/používat žádnou z dosavadních technologií pro vzdálený přístup (vpn, proxy). Kliknutím na odkaz nebo ikonu Shibboleth u zvoleného zdroje je uživatel přesměrován na autentizační stránku MU, kde se přihlásí svým UČO a sekundárním heslem do IS MU. V případě úspěšného přihlášení je uživateli automaticky umožněn přístup k informačnímu zdroji.

Nabídka informačních zdrojů, které umožní vzdálený přístup přes Shibboleth, se bude postupně rozšiřovat.

Zájemce, kteří by se chtěli dozvědět více informací o technologii Shibboleth, odkazujeme na článek ve Zpravodaji ÚVT MU, případně na stránky České akademické federace identit eduId.cz.