Portál elektronických informačních zdrojů
 

Aktuality

5.1.2009
ISI Proceedings
Od prosince 2008 je uživatelům MU dostupná v rámci zdroje Web of Science i databáze ISI Proceedings (pod označením Conference Proceedings Citation Index - viz přehled citačních databází v dolní části úvodní obrazovky Web of Science). Obsahuje informace (včetně citačních údajů) o článcích ze sborníků nejvýznamnějších konferencí, sympozií, seminářů, kolokvií a workshopů z širokého spektra vědních oborů.