Portál elektronických informačních zdrojů
 

Aktuality

15.12.2008
Jak s EIZ po 31.12.2008?

K 31. 12. 2008 končí financování většiny elektronických informačních zdrojů (EIZ) z grantových prostředků programu "1N" Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na podporu nákupu EIZ v dalších letech hodlá MŠMT vypsat nový program s názvem INFOZ, dosud se tak však nestalo.

Podle sdělení MŠMT ČR však budou nejdůležitější zdroje z programu 1N (např. plné texty periodik vydavatelství Elsevier, Wiley a Springer, databáze Web of Science, SciFinder a CrossFire) po přechodnou dobu (tj. do doby, než bude zahájen nový program INFOZ) financovány přímo z prostředků MŠMT, a jejich přístupnost bude od 1. 1. 2009 zajištěna.

Přesný výčet takto financovaných zdrojů bude znám až v lednu 2009.