Portál elektronických informačních zdrojů
 

Aktuality

15.1.2008
Encyclopedia of Social Science

FSS MU zakoupila celouniverzitní licenci na elektronickou knihu "International Encyclopedia of the Social Sciences" [Macmillan].

Přístup ke knize je možný buď přes kolekci Gale e-books http://library.muni.cz/ezdroje/zdroj.php?lang=cs&id=26

nebo

přímo přes URL http://find.galegroup.com/gvrl/infomark.do?type=aboutBook&prodId=GVRL&eisbn=0028661176&version=1.0&userGroupName=masaryk&source=gale