Portál elektronických informačních zdrojů
 

Aktuality

26.11.2007
Rozšíření JSTOR

V rámci zdroje JSTOR získala MU přístup k další kolekci časopisů. Kromě původní kolekce "Arts and Science I collection" (seznam 119 časopiseckých titulů v této kolekci je k dispozici na http://www.jstor.org/about/asI.list.html) mají naši uživatele nově přístup i ke kolekci Business II (celkem 50 časopiseckých titulů, viz http://www.jstor.org/about/busii.list.html).

Kolekci Business II hradí ESF MU a je přístupná pro uživatele z celé MU.